Busshållplatser på Bölegatan flyttas till Bölebron 8.4

Hållplatser 2098 och 2099 ”Magistratsporten” samt hållplatser 2106 och 2107 ”Löneboställsporten” på Bölegatan flyttas till västra änden av Bölebron fr.o.m. 8.4. Vid de tillfälliga hållplatserna kommer att finnas ett övergångsställe.

Arrangemanget beror på gatuarbeten på Bölegatan och det fortsätter tillsvidare.

Gångrutter till hållplatser är markerade med svarta pilar i bilden nedan.

pysäkkisiirrot kartalla

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.