Busslinje 173 på Undantagsrutt i Obbnäs garnisonområde p.g.a. krigsmannaed 14.8

Busslinje 173 kör på undantagsrutt i Obbnäs garnisonsområde på fredagen 14.8 p.g.a. krigsmannaed. Bussarna kör inte länken via Obbnäs utan svänger in på Obbnäsvägen från hållplats ”Upinniemen koulu” (Ki1004).

Undantagsrutten gäller på fredagen 14.8 kl. 10–11.15.

Linjan 173 pois jäävä osuus Upinniemessä 14. elokuuta.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.