Busslinje 603 kör via Åggelby hälsostation

Busslinje 603 kör igen via Åggelby hälsostation. Hållplats 3663 flyttas från Byäldstevägen till hälsostationen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.