Busslinjer 25, 247A och 248A på undantagsrutt 2–7.3

Busslinjerna 25, 247A och 248A kör på undantagsrutt 2–7.3. Dalsvikvägen är stängd mellan Sveinsgatan–Dalgångsvägen p.g.a. gatubyggnadsarbeten. Bussarna kör via Långträskvägen.

Bussien 25, 247A ja 248A poikkeusreitti 2.-8.3.2015 Pitkäjärventien kautta

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.