Busslinjer 41, 42 och 45 återgår till sin gamla hållplats på Topeliusgatan

Hållplats 1326 ”Tölö tull” på Topeliusgatan tas i bruk på måndagen 11.5. Hållplatsen används av busslinjer 41, 42 och 45 i riktning mot Kampen. Dessa busslinjer stannar i fortsättningen inte på de tillfälliga hållplatserna framför Shell och inte heller vid korsningen av Topeliusgatan och Stenbäcksgatan. Andra busslinjer, 14, 18N, 39, 39N, 205, 18, 18N, 39B, 53 och 503 använder fortfarande hållplatsen i korsningen av Topeliusgatan och Stenbäcksgatan.


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.