Busslinjer 801, 802 och 802K kör inte via Citymarkets gård i Östra centrum fr.o.m. 19.8

Rutten för busslinjer 801 (Östra centrum – Väringshamnen), 802 (Östra centrum – Jollas) och 802K (Östra centrum – Stansvik – Jollas) ändras framför Citymarket i Östra centrum fr.o.m. 19.8. På grund av byggnadsarbeten av den nya Citymarket kör bussarna inte längre via marketgården utan kör direkt längs Handelshusgatan. I närheten av Citymarket använder bussarna hållplats ”Handelshusgatan” (4496 och 4497) på Handelshusgatan. Byggnadsarbeten av den nya Citymarket uppskattas pågå ända till 2017.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.