Busslinjer 802 och 802K på undantagsrutt i Jollas 19.8 och 21.8

Busslinjerna 802 och 802K kör på undantagsrutt i Jollas på onsdagen 19.8 och på fredagen 21.8 då Kustskepparvägen är stängd för trafik p.g.a. grävningsarbeten. Hållplatser ”Kustskepparvägen” (4744, 4745 och 4750), ”Viktorpsvägen” (4748 och 4749) och ”Kustskeppargränden” (4746 och 4747) är inte i bruk och bussen kör från Fregattvägen till Jollasvägen direkt längs Skonertvägen.
 

Linjojen 802 ja 802K poikkeusreitti Jollaksessa 19.8. ja 21.8.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.