Busslinjer på undantagsrutt i Korso på lördagen 28.11.

Busslinjerna 631, 633, 731, 736 och 973 kör på undantagsrutt i Korso lördagen 28.11 kl. 14.50 – 15.20 på grund av öppnandet av julgatan. Korsovägen är avstängd för trafik vid Kungsörnsvägen och bussarna kör på undantagsrutt via Örnvingen.
 
Hållplatserna V8128 Korso, plattform 14 och V8103 Korso, plattform 13 är inte i bruk. Den närmaste hållplatsen är V8139 Korso, Plattform 15. Busslinjerna stannar även vid de andra hållplatserna längs undantagsrutten.
 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.