Busslinjerna 23N och 51 återgår till normala rutter i Berghäll 29.10

Spårarbetena på Porthansgatan och på Andra linjen blev klara tidigare än beräknat. Detta betyder att busslinjerna 23N och 51 kan återgå till normala rutter redan torsdagen 29.10.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.