Drumsö bro stängd för trafik ons. 20.5 kl. 10.30–11.00

Drumsö bro lyfts upp på onsdagen 20.5 kl. 10.30–11.00 varför bussarna som trafkerar via bron kör på undantagsrutt: Esbobussarnas T-turer och Helsingfors interna linjer 20, 21V, 65A och 66A kör via Lemisholmsvägen och Västerleden.

Lauttasaaren sillan nosto, poikkeusreitit
 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.