Extra trafik till begravningsplatserna på mors dag

På mors dag på söndagen 10.5 följer HRT-områdets kollektivtrafik söndagstidtabeller. HRT sätter in extra trafik i form av linjerna 99 och 732B till Rödsands och Furumo begravningsplatser.

Busslinje 99 kör från Rödsands begravningsplats via Dickursby och Furumo till Pejas.

Tidtabell för busslinje 99

Linje 732B kör från Helsingfors till Furumo begravningsplats med 20 minuters mellanrum kl. 9.30–14.50. På motsvarande sätt avgår bussen från Furumo kl. 10.00–15.20.  Dessutom kör linje 732 enligt normal söndagstidtabell med en timmes mellanrum rutten Järnvägstorget–Furumo begravningsplats–Havukoski.

Till Sandudds begravningsplats i Helsingfors kör busslinje 24 och till Klockmalmens begravningsplats i Esbo kör busslinjerna 86H och 96H som följer normala söndagstidtabeller.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.