Hållplats 1635 Aino Acktés väg tas ur bruk i Haga 16.11

Hållplatsen 1635 ”Aino Acktés väg” på Eliel Saarinens väg tas ur bruk måndagen 16.11. Ändringen beror på gatubyggnadsarbeten.

De ersättande hållplatserna är 1637 ”Teuvo Pakkalas väg” på Eliel Saarinens väg och 1657 ”Thaliaplatsen” på Skådespelarvägen. Hållplatsen används av busslinjerna 31 och 51. 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.