Hållplats 2055 på Brunnsgatan är inte i bruk nattetid 25.2 och 26.2

Hållplats 2055 på Brunnsgatan är inte i bruk under två på varandra följande nätter p.g.a. grävningsarbeten. Grävningsarbeten utförs 25.2 och 26.2 fr.o.m. kl. 19 ända till kl. 5.30 på efternatten. Busslinjerna 18N och 65A stannar inte vid denna hållplats.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.