Hållplats 3045 på Tavastvägen inte i bruk 10.3–10.4

Hållplats 3045 ”Kairogatan” på Tavastvägen är inte i bruk 10.3–10.4. Vid hållplats utförs grävningsarbeten.

Hämeentien pysäkki 3045 pois käytöstä 10.3.-.10.4.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.