Hållplats 3109 Panuvägen tas i bruk i Kottby

Hållplatsen 3109 Panuvägen i Kottby tas i bruk torsdagen den 16 december 2015 när morgontrafiken startar.  Hållplatsen används av busslinjerna 62, 64, 66 och 67N.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.