Hållplats 3263 Malms torg på Kyrkobyvägen flyttas till sitt ordinarie läge 17.11

Hållplatsen 3263 ”Malms torg, plattform B” på Kyrkobyvägen flyttas tillbaka till sitt ordinarie läge tisdagen 17.11. Hållplatsen används av linjerna 69, 70, 70T, 73, 73N, 76A, 76N, 77A, 702, 703, 554, 554K och 561.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.