Hållplats 3266 i Malm ur bruk fr.o.m. 4.5

På Kyrkobyvägen inleds hållplatsarbeten framför kyrkan 4.5. Hållplats 3266 ”Malms sjukhus” är ur bruk ca en månad. Den ersättande hållplatsen ligger ca 100 meter bort vid Malms sjukhusgatas anslutning. Hållplatsen används av busslinjer 69, 70, 70T, 73, 73N, 77A, 78, 519, 519A, 520, 554, 554K, 577, 702 och 703.

Pysäkki H3266 Malmin sairaala pois käytöstä 4.5.2015 alkaen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.