Hållplats 3296 Regnbågsvägen på Skomakarbölevägen tas ur bruk 6.11

Hållplatsen Regnbågsvägen 3296 på Skomakarbölevägen tas ur bruk fredagen den 6 november. Ersättande hållplatser är 3298 Böstasvägen och 3294 Hannusasstigen. Hållplatsen används av busslinjerna 70, 70T, 611 och 611B.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.