Hållplats 4458 på Hemgårdsvägen flyttas 4.5

Hållplats 4458 ”Köpvägen” på Hemgårdsvägen flyttas ca 150 meter till andra sidan av Köpvägens anslutning på måndagen 4.5.  Undantagsarrangemanget pågår ca två månader p.g.a. grävningsarbeten. Hållplatsen används av busslinjer 94A, 97N, 811 och 812.

Pysäkki H4458 siirretään tilapäisesti 4.5.2015

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.