Hållplats E2415 på Kockbyvägen inte i bruk 24–29.3

Hållplats E2414 ”Juhanis väg” på Kockbyvägen är inte i bruk 24–29.3 p.g.a. gatubyggnadsarbeten. Den ersättande hållplatsen är E2413 ”Lauris väg”. Hållplatsen används av busslinjer 105, 121N, 121NT, 121NK och 533.

Kokinkyläntien pysäkki E2415 pois käytöstä 16.-29.3.2015

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.