Hållplats E3257 på Kvisbackavägen dras tillfälligt in 27.4

Hållplats E3257 ”Olarsgatan” på Kvisbackavägen dras tillfälligt in fr.o.m. 27.4 p.g.a. byggnadsarbeten. Den ersättande hållplatsen är E3259 ”Kvisbackastråket”. Hållplatsen används av busslinjerna 10, 10K, 12, 12B, 14, 14B och 533.

Kuitinmäentien pysäkki E3257 poistuu tilapäisesti käytöstä 27.4.2015

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.