Hållplats E4417 ”Finnoknuten” stängd på natten 20–21.5

Hållplats E4417 ”Finnoknuten” i Finno är tillfälligt stängd på natten 20.5 kl. 23 – 21.5 kl. 5 p.g.a. sandblästringsarbeten på Västerleden. Esbos interna busslinje 4 och regionlinjerna 145K, 147, 150, 167, 171, 172, 173, 174Z och 190 kör direkt längs Västerleden.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.