Hållplats E4417 i Finno ur bruk 7.5

I Finno är Västerledens ramp och hållplats E4417 ”Finnoknuten” ur bruk 7.5 kl. 23.00 – 8.5 kl. 5.00 p.g.a. sandblästringsarbeten. Busslinjerna 147, 147KT, 150A, 165, 172Z och 173 kör direkt längs Västerleden under den ovannämnda tiden.

Suomenojan pysäkki E4417 pois käytöstä 7.5.2015 klo 23 alkaen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.