Hållplats E4423 ”Hannusåker” flyttas 4.6

Hållplats E4423 ”Hannusåker” flyttas från Kaitansvägens bro framåt i körriktningen till Hannusvägen på torsdagen 4.6. Hållplatsen används av Esbos interna linjer 2, 3, 46 och 543 samt regionlinjer 143, 145, 147N och 504.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.