Hållplats E4431 på Sälörsvägen dras in 24.4

Hållplats E4431 ”Nordvästbacken” på Sälörsvägen dras in permanent 24.4 p.g.a. gatubyggnadsarbeten. Den ersättande hållplatsen är E4429 ”Sälgränden” vid Sälörsvägens och Sälgrändens anslutning.

Hyljeluodontien pysäkki E4431 poistetaan käytöstä 24.4.2015

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.