Hållplats E6806 Björnramen på Nupurbölevägen tas ur bruk 23.11

Hållplatsen E6806 Björnramen på Nupurbölevägen tas ur bruk måndagen 23.11. Den ersättande hållplatsen är E6812 Björnkärrsvägen. Hållplatsen används av busslinjerna 28 och 85.


 

Kommentarer

Todella huono uutinen! Hirvisuolla asuvana pysäkki lähinnä moottoritien ylikulkusiltaa on ollut ahkerassa käytössä. Varsinkin kun 81 Hirvisuolle tekee niin harvoja vuoroja.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.