Hållplats H1063 ”Lemisholmsvägen” dras in 26.6

Hållplats H1063 ”Lemisholmsvägen” på Drumsövägen dras in permanent på fredagen 26.6 kl. 10. Hållplatsen används i riktning mot Esbo av regionlinjer 102T, 103T, 109T, 110T, 111T, 121AT, 121T, 132NT, 143AT, 143T, 147KT, 147T, 154T och 160T.

De närmaste hållplatserna för regiontrafikens bussar i riktning mot Esbo är hållplatser H1023 ”Nordostpassagen” och H1065 ”Braxviksvägen” på Drumsövägen.

Den indragna hållplatsen på kartan

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.