Hållplats H2332 ”Minstingsvägen” flyttas tillfälligt fr.o.m. 20.4

Hållplats H2332 ”Minstingsvägen” på Husfolksvägen flyttas ca 80 meter bakåt i körriktningen till andra sidan av Minstingsvägens korsningen på måndagen 20.4 fr.o.m. kl. 10. Grävningsarbeten beräknas pågå ca en månad.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.