Hållplats H4225 på Kasbergsvägen dras in 24.4

Hållplats H4225 ”Princessvägen” på Kasbergsvägen dras in 24.4 kl. 10.00 p.g.a. byggplats. Hållplatsen ersätts med en tillfällig hållplats för ca två år.

Roihuvuorentien pysäkki H4225 poistetaan käytöstä 24.4.2015

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.