Hållplats på Drumsövägen dras in 17.8

Busshållplats H1061 ”Braxviksparken” på Drumsövägen dras in på måndagen 17.8 kl. 10. Den närmaste ersättande hållplats på Drumsövägen är H1024 ”Drumsövägen 32”.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.