Hållplats på Lövängsvägen dras tillfälligt in fr.o.m. 4.3

Hållplats 1490 ”Lövängsvägen” dras tillfälligt in fr.o.m. 4.3 kl. 10. Busslinje 34 svänger vid korsningen av Artillerikaptenens väg och stannar på hållplatser 1489 och 1488 ”Lövövägen”.

Hållplatsen är ur bruk ända till hösten p.g.a. rörrenovering.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.