Hållplats V5323 ”Radarvägen” på flygplatsen ur bruk på natten 28–29.5

Hållplats V5323 ”Radarvägen” på flygplatsen är ur bruk på natten 28.5 kl. 21 – 29.5 kl. 6 p.g.a. fjärrvärmearbeten. Den närmaste hållplatsen är hållplats V5310 ”Televägen”. På hållplatsen stannar Vandas interna busslinjer 51, 51K och 61 samt regionlinjer 451, 519 och 519A.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.