Hållplatsändring för linje 231N i Tavastberga

Linje 231N använder inte längre hållplatsen V1109. Ersättande hållplats är V1110 Lievägen som används även av busslinje 510(B).

Linja 231N on siirtynyt käyttämään Hämevaarassa pysäkkiä V1110

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.