Hållplatsändring på busslinje 603 vid Åggelby hälsostation ända till 31.8

Busslinje 603 stannar inte på Åggelby hälsostations gård 8.6–31.8 p.g.a. byggnadsarbeten på gården. Den ersättande hållplatsen ligger på Byäldstevägen vid hälsostationen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.