Hållplatsändringar i Böle fr.o.m. 29.4

På Bölegatan och Bölebro görs hållplatsändringar igen 29.4 p.g.a. byggplats. Dessa arrangemang pågår ända till 31.5.

Den tillfälliga hållplatsen i västra änden av Bölebro som används av busslinjer som kör från Bölegatan mot öster tas ur bruk. Hållplatserna ”Magistratsporten” på Bölegatan har tagits ur bruk redan tidigare. Således har busslinjerna 23, 23N, 50, 59 och 518 som kör från Radiogatan till Östra Böle ovanligt långt avstånd mellan hållplatserna: efter hållplats ”Kyllikkiporten” (2096) vid polishuset är den följande hållplatsen ”Böle station” (2100) i östra änden av Bölebro.

Hållplats ”Löneboställsporten” (2107) på Bölegatan som används av busslinjerna 58, 58B, 504, 505 och 506 som kör från Lokvägen i riktning mot Östra Böle tas i bruk.

Den tillfälliga hållplatsen i västra änden av Bölebro som används av busslinjer som kör från öster till Bölegatan stannar på sitt nuvarande ställe.

Hållplatsparet ”Estersporten” (0609, 0610) för spårvagnslinjer 7A och 7B är fortfarande ur bruk.


Karta i pdf-format

Kommentarer

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.