Hållplatsändringar i Svedängen fr.o.m. 29.4 kl. 10

Hållplats H2287 ”Sexmansvägen” på Sexmansvägen flyttas permanent till Kolarvägen. Således använder busslinje 604 mot Östra Baggböle inte längre hållplatsen.

Hållplats H2285 ”Nyingsvägen” på Kolarvägen dras in permanent. Den närmaste hållplatsen är hållplats H2287 som flyttas till Kolarvägen. Hållplatsen används av busslinjer 67 och 67N i riktning mot Torparbacken.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.