Hållplatsen 1575 Malmgårdsgränden på Vichtisvägen tas ur bruk 30.12

Hållplatsen 1575 Malmgårdsgränden på Vichtisvägen dras in onsdagen den 30 december. De närmaste hållplatserna på Vichtisvägen är 1573 ”Rosasstigen” och 1577 ”Malmgårdsvägen” samt hållplatsen 1539 "Hankmossvägen" som ligger på Malmgårdsvägen.

Linjerna 45, 321, 321N, 322, 332, 345, 345N, 346, 355 och 355T har använt hållplatsen som nu tas ur bruk.

 


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.