Hållplatser E2131, E2132, E2137 och E2138 på Havsvindsvägen flyttas 12.3

Hållplatser E2131, E2132, E2137 och E2138 på Havsvindsvägen flyttas på torsdagen 12.3 kl. 5.00 till andra sidan av Olarsbäckens anslutning. Hållplatserna flyttas till sina tillfälliga platser p.g.a. byggnadsarbeten av metrostationen. Endast två hållplatser E2131 och E2132 är i bruk.

Merituulentien pysäkit 2131, 2132, 2137 ja 2138 pois käytöstä 12.3. alkaen

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.