Hållplatser H3270 och H3269 på Kyrkobyvägen flyttas 11.5

Hållplats H3270 ”Gamla Staffansbyvägen” dras in på måndagen 11.5 kl. 10 p.g.a. byggnadsarbeten på Kyrkobyvägen. Den tillfälliga ersättande hållplatsen ligger ca 100 meter från den indragna hållplatsen före Gamla Staffansbyvägens korsning.

Också hållplats H3269 till den motsatta riktningen flyttas tillfälligt lite bakåt fr.o.m. 7.5.

Hållplatserna används av busslinjerna 70, 70T, 72N, 77A, 519, 519A, 520 och 577. Undantagsarrangemangen pågår uppskattningsvis ca en månad.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.