Hållplatser på Rävgränden i Hertonäs ur bruk fr.o.m. 10.8

Rävgränden i Hertonäs stängs för trafik fr.o.m. 10.8 tillsvidare p.g.a. byggnadsarbeten. Också hållplatser 4061 och 4062 på Rävgränden dras in. Helsingfors interna busslinjer 81 och 90N använder hållplatser 4179 och 4180 på Igelkottsvägen längs sina undantagsrutter. Arrangemanget gäller tillsvidare.


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.