Hållplatserna Kurtbacken E5205, E5206 på Kurtbyvägen flyttas till ny gata 9.12

Hållplatserna Kurtbacken E5205, E5206 på Kurtbyvägen flyttas till ny gata onsdagen den 9 december. Hållplatsen Kungsgårdsskolan E5207 tas ur bruk. Hållplatserna används av busslinjerna 65K, 165 och 165N.


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.