Helsinki City Marathon förorsakar undantagsrutter för bussar och spårvagnar på lördagen 15.8

Helsinki City Marathon-löpevenemanget arrangeras på lördagen 15.8 och förorsakar undantagsrutter för många buss- och spårvagnslinjer i olika håll av Helsingfors stadskärna. Många gatusträckor är helt stängda för trafik, vilket förorsakar betydande undantagsarrangemang också i kollektivtrafiken i Helsingfors.

De allra största verkningarna syns i kollektivtrafiken i den södra stadskärnan, i Tölö, Berghäll och på Drumsö. T.ex. Helsingegatan är helt stängd för trafik i Tölö kl. 16–21, vilket förorsakar undantagsrutter i den tvärgående spårvagns- och busstrafiken. Dessutom kan det bli förseningar också på andra sträckor.

Spårvagnar

Spårvagnslinjer 2 och 3 kl. 14.20–19
Spårvagnslinje 2 körs från Alexandersgatan till Skatuddens terminal. Södra kajen trafikeras inte.
Spårvagnslinje 3 körs till Trekanten.
Busslinje 3X ersätter spårvagnstrafiken i Eira mellan Glaspalatset – Jungfrustigen (via Bulevarden och Fredriksgatan) ca kl. 14–19.15. Man kan byta från spårvagnen till den ersättande busslinjen t.ex. på hållplats ”Skillnaden” (0802). Linjen använder busshållplatser på Mannerheimvägen och spårvagnshållplatser på andra gator längs rutten.

Spårvagnslinje 6T kl. 15.30–19
Spårvagnen kör till Västra terminalen via Kampen (längs rutten för spårvagnslinje 9). Bulevarden och Sandviken trafikeras inte.

Spårvagnslinje 8 kl. 16–21
Spårvagnen kör inte ända till Busholmen utan ändhållplatsen är vid Tölö hall dit spårvagnen kör på undantagsrutt. Spårvagnen kör rutten Sörnäs – Tavastvägen – Hagnäs – Järnvägsstationen – Mannerheimvägen – Tölö hall. Avgångshållplatsen i Tölö är ”Operan” (0108).

Raitiolinjan 8 poikkeusreitti Helsinki City Marathonin aikaan 15.8.

Bussar

Busslinje 14 kör inte till Ärtholmen och använder undantagsrutt kl. 15.30–18.30
Sträckan via Ärtholmen körs inte och linjens andhållplats flyttas till hållplats ”Jungfrustigen” (1207). Bussen kör undantagsrutten Skepparegatan – Fabriksgatan – Jungfrustigen – Petersgatan – Kaptensgatan – Fabriksgatan – Skepparegatan – egen rutt kl. 15.30–18.30. Följande hållplatser är inte i bruk: Fabriksparken (1179 och 1180), Styrmansgatan (0444 och 0445), Piritagränden, Grundsundsgränden (1190), Skeppsgatan (1189), Henry Fords gata (1191 och 1192), Rönnskärsgatan (1193 och 1194) och Ärtholmskajen (1195 och 1196).

Linjan 14 poikkeusreitti Helsinki City Marathonin aikana.

Busslinje 18 kör inte ända till Havsgatan kl. 15.30–19
Sträckan via Havsgatan trafikeras inte och linjens ändhållplats är ”Kaptensskvären” (1205). Bussen kör rutten Skepparegatan – Petersgatan – Kaptensgatan (den östra grenen) – Fabriksgatan – Skepparegatan – egen rutt. Hållplatser ”Eira sjukhus” (1175) och ”Eira” (1177 och 1178) är inte i bruk.

Linjan 18 poikkeusreitti Helsinki City Marathonin aikana.

Busslinje 20 kör inte via Bulevarden och Sandviken kl. 15.30–18.30
Bussen kör inte via Bulevarden och Sandviken och använder i båda riktningarna undantagsrutten Skillnaden – Mannerheimvägen – Arkadiagatan – Norra Järnvägsgatan – Mechelingatan – Östersjögatan. Följande hållplatser är inte i bruk: Gamla kyrkoparken (1003), Fredriksgatan (1005), Sandvikstorget (1169 och 1010), Sandviken (1167 och 1168), Albertsgatan (1006), Annegatan (1004) och Östersjögatan (0215 och 0216).

Linjan 20 poikkeusreitti Kampissa Helsinki City Marathonin aikana.

Busslinje 20 kör från Drumsö till Hallonnäs kl. 15–20.30
Bussen kör till Hallonnäs i stället för Enåsen och ändhållplatsen är ”Melkögränd” (1051) på Österviksgatan. Till ändhållplatsen körs rutten Drumsövägen – Mörtnäsvägen – Wavulinsvägen – Heikasvägen – Melkögatan – Melkogränd – Österviksgatan. Följande hållplatser är inte i bruk: Drumsö kyrka (1028 och 1029), Doppingsbrinken (1030 och 1031), Taxnäsvägen (1032 och 1033), Snäppgränden (1034 och 1035), Kopparuddsvägen (1036 och 1037), Björkholmsvägen (1038 och 1039) och Enåsen (1040).
Också busslinje 21V kör till Hallonnäs rutten Drumsövägen – Mörtnäsvägen – Wavulinsvägen – Heikasvägen – Melkögatan – Österviksgatan. Följande hållplatser är inte i bruk: Smedjeviksvägen (1041 och 1042), Heikasvägen (1043 och 1044), Hallonnäsvägen (1045 och 1046), Skinnbyxvägen (1047 och 1048) och Hallonnäs (1050).

Linjan 20 poikkeusreitti Lauttasaaressa Helsinki City Marathonin aikana.

Bussar som kör via Drumsö på undantagsrutt kl. 15–20
Busslinjer som kör till Esbo och från Esbo via Drumsö kör till och från Västerleden via Lemisholmsvägens anslutning. Hållplatser ”Braxviksvägen” (1064 och 1065) och ”Enåsen” (1066 och 1067) är inte i bruk.

Busslinje 24 på undantagsrutt i Ulrikasborg kl. 15.30–18.30
Bussen kör rutten Högbergsgatan – Fabriksgatan – Skepparegatan – Petersgatan – Kaptensgatan. Följande hållplatser är inte i bruk: Kaptensskvären (1206), Havstorget (1208), Havsgatan (1209) och Jungfrustigen (1207). Ändhållplatsen är ”Kaptensskvären” (1205).

Busslinje 70T kör via Nordenskiöldsgatan kl. 16–21
Då Helsingegatan är stängd kör bussen via Nordenskiöldsgatan.
Bussarna som avgår från Kampen kl. 15.37–20.42 kör rutten Fredriksgatan – Arkadiagatan – Runebergsgatan – Topeliusgatan – Nordenskiöldsgatan – Savolaxgatan – Aleksis Kivis gata – Sturegatan…
Bussarna som avgår från Skomakarböle kl. 15.12–20.35 kör rutten Sturegatan – Aleksis Kivis gata – Savolaxgatan – Nordenskiöldsgatan – Topeliusgatan – Runebergsgatan…

Busslinje 195 har en avvikande hållplats i Munksnäs kl. 15–16.30
Busslinjen använder inte hållplats ”Munksnäsplatsen” (1406) utan kör via korsningen med trafikljus och stannar på hållplats ”Munksnäsplatsen” (1500).

Busslinje 502 kör via Helsingfors centralstation kl. 16–21
Bussarna som avgår från Havshagen kl. 15.10–20.40 kör rutten Havshagen – Hagnäskajen – Broholmsgatan – Kajsaniemigatan – Vilhelmsgatan – Mikaelsgatan – Brunnsgatan – Mannerheimvägen – Arkadiagatan – Runebergsgatan – Topeliusgatan…
Bussarna som avgår från Alberga station kl. 15.27–20.27 kör rutten Topeliusgatan – Runebergsgatan – Arkadiagatan – Mannerheimvägen – Postgatan – Brunnsgatan – Kajsaniemigatan – Broholmsgatan – Hagnäskajen – Sörnäs strandväg – Aspnäsgatan.

Busslinje 502 kör inte via Tallbackavägen fr.o.m. fre. kl. 18
Tallbackavägen stängs för trafik redan på fredagen 14.8 kl. 18, varför busslinje 502 kör fre. kl. 18 – lör. kl. 16 i båda riktningarna rutten Helsingegatan – Runebergsgatan – Rosavillagatan.

Eventuella förseningar på busslinjer på Elielplatsen kl. 15–21
Tölöviksgatan är stängd för trafik, varför bussarna kör till och från Elielplatsen på undantagsrutt. Detta kan förorsaka förseningar för bussar som avgår från Elielplatsen och kör längs Mannerheimvägen.

Elielinaukion bussien poikkeusjärjestelyt Helsinki City Marathonin aikana.

Bussarna använder alla hållplatser längs undantagsrutter.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.