Hiss på Fiskehamnens metrostation ur funktion

Hissen vid plattform i riktning mot öster på Fiskehamnens metrostation är ur funktion. Detta orsakar att stationen inte är tillgänglig t.ex. för rörelsehindrade och passagerare som reser med barnvagn i riktning mot öster. Hissen kommer att repareras snarast möjligt men den exakta tidtabellen är ännu oklart.
 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.