HRT:s kollektivtrafik under Valborgshelgen

HRT:s kollektivtrafik följer på Valborgsmässoafton på torsdagen 30.4 fredagstidtabeller och på första maj söndagstidtabeller. Esbos servicelinjer samt Kyrkslätts interna busslinjer 918 och 919 trafikerar enligt vanliga torsdagstidtabeller. Kutsuplus trafikerar på Valborgsmässoafton ända till kl. 24.00. Aalto-universitetets studentkår ordnar en yttring för wappenandan från Sandvikens torg till Salutorget och processionen rör sig på Bulevarden ca kl. 16.00–16.45.

Spårvagnslinjerna i centrum kör på undantagsrutter på Valborgsmässoaftonkvällen. Under valborgsnatten har bussar och närtåg extra avgångar och metron är i trafik två timmar senare än i vanliga vardagskvällar.

Metrons anslutningslinjer 85B och 86B trafikerar på valborgsnatten två timmar senare än vanligt från Hertonäs metrostation i riktning mot Degerö. Trafiken med de övriga anslutningsbussarna till och från metron slutar i vanlig tid.

Metrons sista avgångar på Valborgsmässoafton

Busslinje 102 från Kampen till Otnäs trafikerar senare än vanligt, ända till ca kl. 3.30.

I närtågstrafiken går också följande extra tåg på valborgsnatten: L-tågen Helsingfors–Kyrkslätt kl. 4.47 samt Kyrkslätt–Helsingfors kl. 1.47, 2.47, 3.47 och 4.47, N-tågen Helsingfors–Kervo kl. 3.31 och 4.31 samt T-tåget Helsingfors–Kervo–Riihimäki kl. 5.01.

Bussarnas extra avgångar på Valborgsmässoafton

Spårvagnslinjer på undantagsrutt på Valborgsmässoaftonkvällen

Spårvagnslinjer som trafikerar via Salutorget kör på undantagsrutter på Valborgsmässoafton fr.o.m. ca kl. 16.00 p.g.a. att statyn Havis Amanda får sin studentmössa.

  • Spårvagnslinje 1A kör från Hagnäs via Järnvägstorget, Bulevarden och Fredriksgatan till Eira. Sträckan via Kronohagen, Salutorget och Fabriksgatans östra ända körs inte.
  • Spårvagnslinje 2 kör från Simonsgatan via Mannerheimvägen, Bulevarden och Fredriksgatan till ändhållplatsen för linje 1A i Eira. Sträckan via Järnvägsstationen, Mikaelsgatan, Alexandersgatan och Salutorget körs inte.
  • Spårvagnslinje 3 kör från Fredriksgatan till ändhållplatsen för linje 1A i Eira. Sträckan via Fabriksgatans östra ända körs inte.

Busslinje 3X ersätter spårvagnslinje 3 som kör mellan Södra kajen och Femkanten med 10 minuters mellanrum kl. 16.45–1.20.

Karta över rutten för busslinje 3X

Även Alexandersgatan fredas enbart för fotgängare på Valborgsmässoafton fr.o.m. ca kl. 16.00.

  • Spårvagnslinjerna 4 och 4T kör på undantagsrutten från Skatudden till Kronohagen och via Järnvägstorget till Mannerheimvägen. Sträckan på Alexandersgatan mellan Senatstorget och Studenthuset körs inte.
  • Spårvagnslinjerna 7A och 7B kör via Järnvägsstationen. Sträckan via Alexandersgatan och Kronohagen körs inte.

Spårvagnslinjerna 1A, 2, 3, 6T och 9 samt busslinje 20 kör på undantagsrutter på Valborgsmässoafton p.g.a. Aalto-universitetets procession ca kl. 16.00–16.45.

Spårvagnslinje 1A kör under processionen från Hagnäs via Järnvägsstationen och Kampen till Gräsviken och vidare till Sundholmens reservvändplats. Spårvagnslinje 6T kör från Järnvägstorget längs rutten för spårvagnslinje 9 via Kampen till Västra hamnen.

  • Spårvagnslinje 2 kör från Simonsgatan via Järnvägsstationen, Kajsaniemigatan, Elisabetsgatan, Snellmansgatan och Alexandersgatan till Skatuddens terminal. Rutten fortsätts där med linjetecken 3 tillbaka via Snellmansgatan till sin egen rutt mot Hagnäs.
  • Spårvagnslinje 3 kör från Hagnäs via Elisabetsgatan och Snellmansgatan till Skatuddens terminal där byte till spårvagnslinje 2 som kör via Snellmansgatan, Elisabetsgatan och Kajsaniemigatan till sin egen rutt mot Kampen.

Busslinje 3X som ersätter spårvagnslinje 3 kör ca kl. 16.00–16.45 längs Fredriksgatan ända till hållplats 1213 ”Kamptorget” och återgår via Albetsgatan till sin egen rutt. Byte från spårvagnslinje 2 till de ersättande bussarna mot Södra hamnen sker på hållplatser Kampen (M) -> Kamptorget (1213).

Rutten för busslinje 3X

Avgångarna för busslinje 20 från Skillnaden kl. 15.47–16.47 körs via Kampen enligt den bifogade kartan. Avgångarna från Enåsen körs längs busslinjens egen rutt.

Undantagsrutten för busslinje 20

Extra avgångar på första maj

På första maj på fredagen 1.5 följer kollektivtrafiken söndagstidtabeller. I buss-, spårvagns- och tågtrafiken körs extra avgångar. SS-turerna på U-linjerna körs inte. Kutsuplus trafikerar inte på första maj. Natten efter första maj körs även nattrafik.

Närtågstrafiken kör enligt söndagstidtabeller fr.o.m. kl. 6 på morgonen. Dessutom trafikerar E-tåget med 30 minuters mellanrum från Helsingfors kl. 9.49–20.19 och från Köklax kl. 10.25–20.55. I närtågstrafiken finns även extra materiel: M-tågen körs med två vagnenheter ca kl. 9–13 och N-tågen med två vagnenheter ca kl. 9–20.

I närtågstrafiken körs också I-tågen från Helsingfors kl. 22.16, 22.46 och 23.16, I-tågen från Dickursby kl. 23.16 och 23.46, N-tågen från Helsingfors kl. 0.01, 1.01, 2.01 och 3.01, N-tågen från Kervo kl. 0.45, 1.45, 2.45 och 3.45, T-tågen från Helsingfors kl. 2.31 och 4.01, H-tåget från Riihimäki kl. 23.14, T-tågen från Riihimäki kl. 0.37 och 1.37 samt L-tågen från Helsingfors kl. 2.47 och 3.47.

Till Brunnsparken kör extra buss 18V som trafikerar med 10–15 minuters mellanrum mellan Eira, Kampen och Mejlans. Avgångarna från Eira är kl. 8.48–20.13 och från klinikerna i Mejlans kl. 8.22–19.45.

Spårvagnslinje 3X trafikerar mot båda riktningarna rutten Järnvägsstationen – Salutorget – Olympiaterminalen – Brunnsparken – Eira – Bulevarden – Järnvägsstationen kl. 9–20. Spårvagnslinje 10X trafikerar rutten Kirurgen–Glaspalatset–Operan kl. 9–19.

Busslinje 985 (Nickby – Kervo station) har extra avgångar både på morgonen och på kvällen på första maj.

Bussarnas extra avgångar på första maj

Bussarnas extra avgångar natten efter första maj

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.