K-tågen stannar igen mellan Dickursby och Kervo

K-tågen stannar igen på alla stationerna mellan Dickursby och Kervo. På morgonen och förmiddag 10.7 stannade K-tågen mot Kervo undatagsvis inte mellan Dickursby och Kervo, men de tekniska problemen på banan har nu reparerats.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.