Linjerna 58 och 58B i riktning mot Böle stannar inte vid Fiskehamnen fr.o.m. 28.11

Körtfältsarrangemang på Österleden ändras vid Fiskehamnen på lördagen den 28 november. Detta påverkar också busstrafiken. Fr.o.m. 28.11 stannar linjerna 58 och 58B inte vid hållplatsen 2557 Fiskehamnen. Ändringen gäller i riktning mot Böle. Orsaken är att all trafik i riktning mot Böle ska vara på vänstra körfält redan innan hållplatsen Fiskehamnen.
 
Hållplatsen 2557 kommer att användas av andra busslinjer som kör via hållplatsen. Linjerna 58 och 58B kommer att använda hållplatsen efter att den flyttats till nytt läge. Avsikten är att hållplatsen flyttas till nytt läge på denna vecka som börjar med den 7 december. Om hållplatsflyttet informeras senare.
 
Det lönar sig att byta från metro till busslinjerna 58 och 58B redan i Östra centrum eller Hertonäs, om man är på väg till Böle. Den närmaste hållplatsen vid Fiskehamnens metrostation där linjerna 58 och 58B stannar är Tunnbindaregatan (2551).
 
I riktning mot öster stannar linjerna 58 och 58B vid Fiskehamnen som vanligt.

Kalasataman pysäkkijärjestelyt 28.11. alkaen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.