Närtåg I och P körs med två tågenheter under rusningstider fr.o.m. 30.11

Från och med måndagen 30.11 körs närtågen I och P med två enheter dvs. med fyra vagnar under rusningstider.
 
Alla I-tåg som avgår från Helsingfors på vardagar ca kl. 5.30 - 9 och kl. 14.30 - 17.40 samt alla P-tåg som avgår från Helsingfors kl. 6-9 och kl. 14 - 17.40 körs med två tågenheter. På motsvarande sätt körs I-tåg som avgår från flygplatsen till Helsingfors ca kl. 6 – 9 och 15 – 18 samt P-tåg som avgår ca kl. 6.30 – 9.30 och 14.30 – 18.15 med två tågenheter.
 
Avgångstiderna ändras inte men när tågen blir längre förbättras punktligheten.
 

Kommentarer

Tänka sig. Det tog bara fyra månader att grubbla över vad man skall göra med de överfyllda tågen!

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.