Närtågen I och K på huvudbanan inställda i morgontrafiken 13.5

Närtågen I och K är inställda på onsdagsmorgonen 13.5 och N-tågen trafikerar med tio minuters mellanrum med K-tågens tidtabeller. Orsaken för undantagsarrangemanget är fel i ställverk och det pågår uppskattningsvis ända till kl. 9.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.