A- och M-tågen har fortfarande störningar på tis. 3.3 kl. 11.30

A- och M-tågen har fortfarande förseningar och inställanden p.g.a. det tidigare elvabrottet på Helsingfors bangård. Det är möjligt att man även i eftermiddagsrusningen kör med glesare turintervaller. Tågtrafiken på huvudbanan är på väg att normaliseras.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.