Plattformsändringar i Böle och Ilmala i april–maj

Brobygge vid Skogsbackavägen påverkar tågtrafiken i Böle och Ilmala. Skogsbackavägens ena bro ovanför hållplatsen i Ilmala rivs och ersätts med en ny bro. Arbetet påbörjas under våren 2015 och den nya bron står färdig hösten 2016. Brobygget orsakar ändringar i tågtrafiken i Ilmala och Böle under vardagsnätter och vissa veckoslut.

Lördag 11.4 kl. 23.00 – måndag 13.4 kl. 4.00
Lördag 18.4 kl. 23.00 – måndag 20.4 kl. 4.00
Spårändringar i Böle: alla IC-, Y-, U- och S-tåg mot Kyrkslätt avgår från spår 7. Alla U- och S-tåg mot Helsingfors avgår från spår 8.

Lördag 25.4 kl. 23.00 – måndag 27.4 kl. 4.00
Lördag 9.5 kl. 23.00 – måndag 11.5 kl. 4.00

Spårändringar i Böle: alla tåg mot Kyrkslätt och Vandaforsen avgår från spår 9. Alla tåg från Kyrkslätt och Vandaforsen mot Helsingfors avgår från spår 6.
Spårändringar i Ilmala: Tågen mot Helsingfors stannar inte vid Ilmala.

Lördag 16.5 kl. 23.00 – måndag 18.5 kl. 4.00
Lördag 23.5 kl. 23.00 – måndag 25.5 kl. 4.00
Spårändringar i Böle: alla A-, L- och M-tåg mot Kyrkslätt och Vandaforsen avgår från spår 8. Alla A-, L- och S-tåg mot Helsingfors avgår från spår 7.
Spårändringar i Ilmala: alla tåg mot Kyrkslätt och Vandaforsen avgår från spår 3. Tågen mot Helsingfors stannar inte vid Ilmala.

Även andra ändringar är möjliga.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.